Föreningsstämma 2018

Lördag 21 April KL 15.00 i Nössemarkpaviljongen

*  Föreningsstämma
*  information av Telia v/ Mathias Larsson
*  information av Zitius v/ Daniel Andersson
*  information av installationsentreprenad Ted Flink

Brev till Medlemmarna – December 2017

Status Nössemarks Fiber ek. förening. 2017-12-16

Som ni har sett har vi börjat gräva ner fiberslang. Vi samarbetar med Vattenfall för att få ned kostnaden. Där dom skall lägga ner jordkabel lägger vi ner fiberslang. Efter att Vattenfall gjorde ett uppehåll i november p.g.a. kabelbrist, är nu arbetet i gång igen.

Ted Flink, som är vår entreprenör,gräver nu ned slang till husen i sträckan upp till Dalen och planerar att starta att blåsa fiber i början på januari på dom platserna där slangen nu är nedgrävd. Vidare framdrift blir sträckan från Solum till nodhuset vid Nössemarksgården. Nästa prioritet är återstående grävning vid Rörviken och Rösäter.

Vi har avtal med företaget Zitius som skall koppla in oss på det globala nätet. Zitius hoppas att dom kan “tända” fibern under mars månad. Vi jobbar också med att skriva klart avtal med Telia som skall leverera tjänsterna. Detta skall göras innan Zitius tänder upp.

Därmed hoppas vi att dom första av våra medlemmar får sin fiber inkopplad under våren. Sedan kopplas fler och fler på under året som kommer.

En del markavtal är inte klara än, men arbetet fortgår. Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill hjälpa oss med att få underskrifter från alla markägare där våran slang skall dras fram.

Dom medlemmar som ej betalat in medlemsavgiften (200:-) för år 2017, ombeds att göra detta.

Kostnaderna för att gräva ner slang och bygga nätet kommer nu löpande. Vi har ingen anledning att tro vår beräknade maxkostnad på 22.000,- kommer att överskridas. Stödet från Regionen/EU betalas först när vi är klara. I mellantiden har vi fått löfte om en byggkredit från Dalslands Sparbank. Denna betalas ut när våra medlemmar har betald 90% av totalkostnaden. Vi kommer därför att inom kort be om en ny kontantinsats på 4000,- betalas innan 1 mars.

Styrelsen i Nössemarks fiber ek. förening.

Här finns även texten som PDF…
http://nossefiber.se/brev-till-medlemmarna-december-2017/

Fiber på väg!

Vi har nu god framdrift på nedläggning av slang från Dalen till Finserud, nu är vi framme i Tolserud. Det som återstår bara grävning mellan enstaka skåp och husvägg sen kommer blåsning av fiber i slangarna som är nedgrävda.
Målet är att vara klar från Västra Nössemark fram till Noden i Skyttepaviljongen.

Arbete med rum där Nod skall placeras börjar i vecka 40.
Vår kommunikationsoperatör har som mål att vara igång i December. Detta betyder att dom första 50 medlemmarna i Nössemark kommer kunna få tillgång till Fiber redan i år!

Vår entreprenör Ted-Flink startar med grävning mellan till hus och läggning av sjökabel i Rörviken och Rösäter som nästa prioritet. Dessvärre kan vi inte aktivera fibern i detta område förrän Vattenfall gräver sin del och vi kan sammankoppla mot Näs.

Sammanläggning med Vattenfall blir försenad pga brist på materiel så som slangar och kabel både till lågspänning och högspänning. Deras arbete stoppar nu upp i Vecka 39.

Medlemsregistret är nu kopplat mot banktjänster genom Dalslands Sparbank och medlemsavgift för 2017 kommer det komma en inbetalning för i Oktober i år.

Grävstart för fiber!

“För fyra år sedan bildades Nössemarks Fiberförening. Nu är föreningen redo att börja gräva efter att ha fått klart med sitt bidrag. Vägen dit är ganska krånglig.

Men nu går tåget och vi börjar gräva efter nyår. Snart är det för sent att teckna sig för anslutning i den här omgången. Efter detta blir det betydligt dyrare. Det säger Jörgen Johansen, Sparsnäs, som är fiberförenings ordförande. Han är förstås väldigt glad över att man kan sätta spaden i marken, men också kritisk till att det tagit så lång tid.

Försenades kraftigt. Möjligheten att beviljas bidrag försenades kraftigt i avvaktan på att politikerna skulle besluta om det nya landsbygdsprogrammet. Därför har många föreningar landet runt fått vänta. Under ansökningstiden har reglerna ändrats fem gånger. Det betyder att vi har fått jobba om vår ansökan gång efter gång. Det borde ha gått fortare att få all pappersexercis klar. Johansen har också synpunkter på vem som ska svara för utbyggnaden av fibernätverken. Det är en galen idé att vi som är glada amatörer ska syssla med detta. Det vore bättre att det sköttes av proffs. Upphandlingen av entreprenör har varit komplicerad innan föreningen tecknade avtal med Ted Flinks Gräv och Transport, som även gräver fiber i centrala Ed.

Ett blodomlopp. Grävningen för fibernätet, som Jörgen Johansen kallar samhällets blodomlopp, kommer att inledas efter nyår. Förhoppningen är att nätet ska vara klart att tas i drift inom ett år. Nössemarks Fiberförening har drygt 150 medlemmar från samhället och ner mot Finserud. I huvudsak kommer fibern att dras på land. Vid något tillfälle läggs kabel på sjöbotten vid Stora Le och Gravdalssjön. Vi har haft väldigt bra samarbete med Vattenfall och fått lägga en del kabel samtidigt som de har grävt för sina ledningar, säger Jörgen Johansen. Kostnaden för anslutningen beräknas bli drygt 20.000kr. Men det gäller bara för som är med nu. Ska man koppla på sin fastighet senare blir det högre kostnad, säger han.”

Skriver av Tommy Löfgren – Dalslänningen

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2015

Den 26 juni 2016 hölls föreningsstämma för verksamhetsåret 2015. Protokollet är inte justerat ännu men här följer information från stämman där ett 30-tal medlemmar närvarade. Föreningens verksamhet samt ekonomi redovisades avseende verksamhetsåret 2015. (Dokumenten finns att läsa här på hemsidan). Efter stämman är styrelsen oförändrad. Jörgen Johansen fortsätter som ordförande och styrelsen i övrigt består av Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Villy Engen, Kari Höyer och Jennie Strandberg Olsson (ledamöter) samt Daniel Karlsson och Åke Johannesson (suppleanter).

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att vi medlemmar ska betala in en andra insats om 7500 kr senast den 31 augusti 2016. Anledningen till insatsen är att banken ställer det som villkor för att föreningen ska erhålla byggkredit, vilket i sin tur är en förutsättning, som en del i finansieringsplanen, för att vi ska beviljas stöd från länsstyrelsen. När den andra insatsen är inbetald har varje medlem därmed betalt insats om 12500 kr (5000 kr + 7500 kr) vilket är mer än halva det kalkylerade slutpriset. Tidigare maxtak på 22000 kr/anslutning hoppas styrelsen kunna revidera neråt.

Redovisning, Verksamhet och Revisionsberättelse finns att hitta under ARKIV

Föreningsstämma 26 Juni

Vi ber så många som möjligt komma till föreningsstämman för Nössemarks Fiberförening där vi kommer diskutera lite mer framtiden för att få fiber och vilka möjligheter vi har!

Datum: Söndag den 26 Juni 2016 Klockan: 13.00
Plats: Paviljongen i Nössemark

Extrastämma 6 Feb INSTÄLLD!

Den planerade extrastämman som var tänk 6 Februari är inställd på grund av ändringarna i reglerna gällande bidragen då vi behöver se över hur vi ligger till mm. Vi återkommer med nytt datum så snart vi vet

Fiber Förseningar Information

Här kommer lite information om lite ändrade förhållanden. Reglerna för i vilken ordning Sveriges fiberföreningar får bidrag har ändrats vid Nyårsskiftet 2015-2016 därför har vi beslutat att vänta med årsmötet tills vi vet bättre var vi står. Vi måste komplettera vår söknad b.la.
Samtidigt håller vi på med markavtal, var det ska grävas mm. Här under kan ni se ett brev från Länsstyrelsen samt ett urklipp ur Dalslänningen

Brev från Länsstyrelsen DEC 2015

Urklipp från Dalslänningen – Fredag 8 Januari 2016

Fiber_Dalslänningen_Red

Planerad extrastämma [[ INSTÄLLD ]]

Extrastämman är inställd!

Styrelsen planerar för extrastämma Lördagen den 6 februari 2016. Därför uppmanas medlemmar i föreningen att boka in detta datum. På agendan kommer förutsättningar för att komma igång med byggnation av fibernätet att finnas samt eventuell alternativ finansiering eftersom beslut om stöd har dragit ut på tiden.

Kallelse kommer via e-post/post.

Artikel från Nyteknik: “Kaos när staten stöttar fiber-bygget”
http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece