Medlemsbrev Mars 2015

Hej,

Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening vill genom detta brev informera angående arbetet med byggandet av vårt gemensamma fibernät i Nössemark.

Nytt landsbygdsprogram – ny ansökan
Det nya landsbygdsprogrammet innebär nya möjligheter för de fiberföreningar som inte beviljades bidrag under förra omgången. Nytt för detta landsbygdsprogram är att ansökningarna inte behandlas i turordningen efter när de kommer in utan det är kvaliteten i ansökan som avgör möjligheterna till att tilldelas medel. För att öka våra möjligheter har styrelsen därför beslutat att ta in extern hjälp med att utforma ansökan. Vi kan meddela att ansökan har skickats till länsstyrelsen och enligt uppgift kommer myndigheten att lämna besked under försommaren 2015.

Framtiden
Vår ambition att komma igång så snart som möjligt och vi gör nu det vi kan för att förbereda det fortsatta arbetet. En del i det arbetet är att upprätta markavtal med markägare, förbereda upphandlingsunderlag mm. Därtill har vi ett gott samarbete med Vattenfall, som möjliggör samläggning på vissa sträckor, allt för att hålla våra kostnader nere. I den preliminära tidsplanen som finns i vår ansökan anges slutbesiktning av fibernätet till december 2016 och fibernätet är dimensionerat till 240 anslutningar. Vi uppmanar de som fortfarande inte har betalt första insatsen på 5000 kronor att göra det snarast så att föreningens kassa medger att vi snabbt kan kommer igång, i första hand med möjlig samläggning under våren 2015 och eftersom bidraget från länsstyrelsen kommer i efterskott är detta också ett skäl till att det behövs kapital i föreningen.

Föreningen har ett gott samarbete med de andra 6 föreningar i kommunen. Vi träffas ungefär en gång i månaden och har ett erfarenhetsutbyte och ger varandra goda råd. En erfarenhet är att antalet leverantörer av tjänster via fibernätet har med tiden blivit fler, detsamma gäller valmöjligheten gällande tjänster.

Vi är också glada att hälsa våra nya medlemmar välkomna till föreningen och eftersom vi vill bli flera så påminner vi om att det fortfarande går bra att värva grannar, vänner och bekanta!

Årsstämma
Årsstämma planeras till den 30 maj. Kallelse kommer. Till detta brev bifogas inbetalningskort för 2015-års medlemsavgift.

Vi påminner också om vår hemsida www.nossefiber.se här lägger vi ut information.
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, gärna via e-post.
Vill du hjälpa till med arbetet i föreningen, t ex med att distribuera markavtal mm, tar vi tacksamt emot hjälp!

Nössemark, den 10 mars 2015
Jörgen Johansen, Ordförande

Riksnet lägger ned ADSL i Nössemark

För tillfället kan man få ADSL genom antingen Riksnet eller Tele2 i Nössemark. Alla som är anslutna med Riksnet som operatör har fått ett brev där det står att Riksnet kommer lägga ned deras ADSL tjänst i Nössemark senast 15 Februari 2015. Hurvida man kommer att kunna nyttja Riksnets gamla platser i telestationen antingen genom Tele2 eller någon annan operatör är ännu okänt men vi håller på att undersöka saken annars blir ganska många i Nössemark av med sitt bredband innan Fibernätet är färdigställt

4G finns som alternativ men fungerar tyvärr långt inte för många som just nu har ADSL från Riksnet.

AKTUELLT

Information

Styrelsen vill informera om att vi för närvarande avvaktar beslut om antagande av det nya landsbygdsprogrammet och dess regelverk som enligt uppgift ska antas i sommar. Förhandsinformationen från Länsstyrelsen säger att vi ska kunna ansöka om stödet fr o m september och att vi kan vänta oss ett beslut våren 2015. Inför att möjligheten för ansökningarna öppnas upp arbetar styrelsen med att förbereda ansökan, vår ambition är att ”ligga i startgroparna” när väl möjligheten att söka om det statliga stödet ges.

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx?keyword=fiber

Om Du har frågor kring föreningen och/eller styrelsens arbete är Du välkommen att kontakta någon ur styrelsen, gärna per mail. Kontaktuppgifter finner Du här på hemsidan. Styrelsen behöver också hjälp med att ro detta projekt i land så vi välkomnar även de som hör av sig och är villiga att hjälpa till. Ett sätt att bidra är att ta del av den kart-skiss över möjlig dragning och inkomma med alternativ och förslag på ändringar (se nedan).

 

Karta

Styrelsen har tagit fram en skiss på en möjlig dragning av vårt fibernät (se karta – 20mb). OBS! detta är en skiss över en möjlig dragning och kan komma att ändras. Har Du förslag på ändringar, alternativa dragningar eller har du övriga synpunkter kring denna del är Du välkommen att kontakta Villy Engen i första hand. Kontaktuppgifter finner Du här på hemsidan.

Mer Information
Finns att hitta under >ARKIV<

Medlemsmöte

Idag hölls Medlemsmöte i Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening, ett möte som hade god uppslutning.
Föreningens ordförande kunde utifrån framtagen kalkyl presentera ett preliminärt tak gällande insatsen på 22 000 kronor per medlem. Detta maxtak bygger på förutsättningarna;

– att befintliga medlemmar (ca 150), som kalkylen bygger på, slutligen väljer att gå med samt

– att föreningen erhåller det statliga stödet.

Den definitiva nivån på insatsen presenteras efter genomförd upphandling. Ordförande berättade också att erfarenheter från andra föreningar har visat att många fått en slutsumma en bit under maxtaket men styrelsen känner ansvar och har tagit “höjd” för att täcka eventuella oförutsedda kostnader.

Styrelsen fick, utifrån presentationen, mötets enhälligt stöd både för att arbeta vidare samt för förslaget om en första insats om 5 000 kronor per medlem som därmed kommer att faktureras under våren. Styrelsen fick också stöd för de ”återbetalningsklausuler” som ingick i informationen till medlemmarna inför Medlemsmötet.
Styrelsen tackar för förtroendet och arbetar vidare med bl a upphandling, komplettering gällande ansöka om statligt stöd och att teckna markupplåtelseavtal med markägare. I första hand kommer markupplåtelseavtal att tecknas på de delar där föreningen erbjudits samläggning.