Bli medlem

Vi får regelbundet frågor om vi tar emot nya medlemmar. Det gör vi självklart.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen.

Om ni känner till någon som är intresserad av anslutning kan de kontakta
teknisk ansvarig Jan Jillnevik på jan.jillnevik@gmail.com eller föreningens ordförande Åke Johannesson på ake.johannesson@telia.com

Blankett Intresseanmälan ny medlem