Medlemskostnader

Våra medlemskostnader är f.n. i SEK:

Medlemsavgift 50 kr per år

Drift o underhållsavgift 100 + moms/månad (totalt 125)
Föreningen har gruppavtal med Telia till augusti 2024
TV Lagom+Norge samt bredbandstelefoni  kr/månad (faktureras via Fiberföreningen)
Frågor om kostnader för gruppavtalet besvaras av föreningens kassör Lars Engdahl med mailadress lars.engdahl.post@gmail.com

Om du tidigare är medlem utan anslutning till avtalet eller kommer som ny medlem kan man ansluta till
Gruppavtal med Telia vid en tidpunkt per år, 1 september (se Frågor och svar).

Eventuella tilläggspaket faktureras direkt av Telia till medlem.

Är du inte ansluten till gruppavtal väljer du tjänsteleverantör på Zitius (vår kommunikationsoperatör) portal https://zitius.com/zmarket/
Kostnaden varierar beroende på val, faktureras direkt av tjänsteleverantör till medlem