Frågor & Svar

Vad ingår i gruppavtalet och vad kostar det?

Föreningen har gruppavtal med Telia till augusti 2024, bredband 250,
TV Lagom+Norge samt bredbandstelefoni.
För att se vad som ingår i Telia TV-paket Lagom se deras hemsida
https://www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in?utloggad.
För mera info om kostnader kontakta Ann-Catrin Johansson på
anncatjoh@gmail.com .

Kan jag ansluta mig till föreningens gruppavtal ?

Ja, föreningen har gruppavtal med Telia till augusti 2024. Bredband 250,
TV Lagom+Norge samt bredbandstelefoni.
Om du tidigare är medlem utan anslutning till avtalet eller kommer som ny medlem kan man ansluta till Gruppavtal med Telia vid en tidpunkt per år, 1 september (OBS ! Anmälan måste göras senast 1 juli).. För mera info om kostnader kontakta Ann-Catrin Johansson på
anncatjoh@gmail.com .
Blankett anmälan gruppavtal (Under framtagande)
Är du inte ansluten till gruppavtal väljer du tjänsteleverantör på Zitius (vår kommunikationsoperatör) portal https://zitius.com/zmarket/.

Kan jag ansluta mig till befintligt fibernät, vad kostar det, hur gör jag?

Vi tar självklart emot nya medlemmar inom vårt verksamhetsområde.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande anläggningen.
Om ni är intresserad av anslutning kontakta Tekniskt ansvarig Jan Jillnevik på teknisk@nossefiber.se eller föreningens ordförande Jørgen Johansen på jorgen.johansen@gmail.com
Blankett för intresseanmälan nyanslutning (Under framtagande)
Medlemsavgiften är f.n. 200 SEK per år,
Drift o underhållsavgift 71 kr + moms/månad (totalt 88:75)

Föreningen har gruppavtal med Telia till augusti 2024, bredband 250,
TV Lagom+Norge samt bredbandstelefoni.
För mera info om kostnader kontakta Ann-Catrin Johansson på
anncatjoh@gmail.com .
Är du inte ansluten till gruppavtal väljer du tjänsteleverantör på Zitius (vår kommunikationsoperatör) portal https://zitius.com/zmarket/

Jag är medlem och ska sälja/har sålt min fastighet, vad behöver jag göra?
Du behöver överlåta dina befintliga avtal med föreningen till ny ägare

Här er blankett:

 Blankett överlåtelse av medlemskap vid försäljning

Har inte svenskt personnummer och har problem att aktivera Telia gruppavtal/tjänster

Kunder som saknar svenskt personnummer och vill aktivera sina kollektiva tjänster via föreningen fyller i detta formulär för aktivering:
https://www.telia.se/privat/kontakt/aktivera-tjanster
Viktigt att uppgifter fylls i korrekt och att det enbart är kunder som saknar svenskt personnummer som använder detta!

Strax efter att kunden skickat in formuläret får denne en bekräftelse på att vi mottagit anmälan och information om när nästa orderbekräftelse kommer.
I orderbekräftelsen kommer det sedan finnas information om när inkoppling av tjänsterna sker, men även ett beställningsnummer/ärendenummer som kundtjänsten kan söka upp vid ev frågor.
Kunden får sms om TV koder på leveransdagen till det nummer de fyllt i formuläret.
Inom cirka en vecka från leverans skickas även värdehandligar hem om kundnummer osv per post till kunden.
OBS, detta skickas till anläggningsadressen i Nössemark som ni angivit på formuläret.
Hur gör jag för att felanmäla om mina tjänster inte fungerar?
Vid fel och problem med era tjänster via nätet (bredband,
TV, etc) ska felanmälan göras till er Tjänsteleverantör. För er med gruppavtal är detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör de valt.

Jag ska gräva och vet inte om det finns Fiberkablar eller andra kablar i området

Kontakta ”Ledningskollen” https://www.ledningskollen.se/ och ange var du ska gräva. De har information om olika typer av kablar, fiber, el, tele, mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.

Varför bygga ett fibernätverk?

Svar: Se här

 

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. En prelimär kostandsuppskattning kommer inom kort.

 

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjligthet till telefontjänster och TV. Se även här.

 

Kommer man att kunna ansluta sig senare?

Ja, men det kommer bli avsevärt mycket dyrare än att gå med direkt

 

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden?

Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast. Och det lär dröja innan det finns 4G-täckning i Nössemark

 

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?

Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

 

Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

 

 

Klicka för större bild