Gruppavtal

Föreningen har gruppavtal med Telia till augusti 2024 innehållande Bredband 250, TV Lagom + Norge samt bredbandstelefoni.

För att se vad som ingår i Telias TV-paket Lagom se deras hemsida

https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/product/lagom

 Om du är medlem sedan tidigare utan gruppavtal eller kommer som ny medlem kan du ansluta till gruppavtalet vid en tidpunkt per år. Detta gör att vi måste ha din anmälan om anslutning till gruppavtalet senast den 1 juli respektive år. Avtalsstart är 1 september. För mera info om kostnader kontakta Lars Engdahl på mail lars.engdahl.post@gmail.com

För efteranslutna till Gruppavtalet tillkommer kostnad för nödvändig teknisk utrustning (exv router, TV-mottagare mm).

Gruppavtalet är bindande för återstående tid av föreningens gruppavtal d.v.s till augusti 2024.