Projektinformation

Under 2021 har ytterligare fem stycken fastigheter anslutit sig till vårt fibernät. Vi har fortsatt jobba med markavtal och ansökte i maj om Ledningsrätt hos Lantmäteriet för våra ledningar. Vi väntar slutligt besked i mitten av december.

Det finns nu möjlighet att förlänga tiden för PROJEKTET hos Länsstyrelsen fram till slutet 2024. Styrelsen har beslutat ansöka om förlängning t.o.m. 2024-12-31.
Genom detta kommer det att vara möjligt att nyansluta fastigheter med bidrag under ytterligare 3 år.

Vi får regelbundet frågor om vi tar emot nya medlemmar. Det gör vi självklart.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen. Så länge projektet inte är slutredovisat utgår bidrag till
den faktiska kostnaden och den nya medlemmen betalar då 60% av denna.
Se mera information under fliken ”Bli medlem”.