Föreningsstämma för verksamhetsår 2022

Styrelsen i Nössemarks fiber ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2022.
Stämman hålls lördagen den 13 maj 2023 kl 15:00 i Paviljongen Nössemark.

Kallelse inkl handlingar har skickats per e-post alt post den 17 april.

Välkomna!

//Styrelsen