Föreningsstämma

Styrelsen kallar medlemmar i föreningen till föreningsstämma för verksamhetsåret 2021. Stämman hålls lördagen den 21 maj kl 16:00 i Paviljongen Nössemark. 
På dagordningen står sedvanliga ärenden på årsstämman bl. a årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret, medlemsavgift och andra avgifter/insats samt val av styrelseledamöter /-suppleanter, revisorer och valberedning.
Kallelse inkl. handlingar (årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse) har skickats via e-post alternativt per post.
Välkomna! 
//Styrelsen