Sista chansen för nyanslutningar under projekttiden

Styrelsen har beslutat att 31 maj 2023 är sista dag för att anmäla intresse för att ansluta fastigheter under projekttiden.

För dig som ny medlem innebär det att du inom ramen för projektet endast betalar 60% av den stödberättigade delen (dvs den faktiska kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande anläggningen).  Utöver den faktiska kostnaden betalar du insats, medlemsavgift, drifts- och underhållsavgift. Kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val tillkommer. Den faktiska kostnaden beräknas för respektive fastighet. Se räkneexemplet nedan baserat på en fiktiv faktisk kostnad på 15 000 kr.

Räkneexempel 

Kostnad nyanslutning under projekttidenKostnad nyanstlutning efter projekttiden
Insats: 20 000 kr (beslutat tak på 22 000 kr) Faktisk kostnad: 9 000 kr exkl moms  (Beräknad faktisk kostnad: 15 000 kr – 40% stödberättigad del) Medlemsavgift i föreningen: Fn 50 kr/år DoU-avgift: Fn 100 kr/månad exkl moms
Tillkommer kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val.
Insats: 20 000 kr (beslutat tak på 22 000 kr) Faktisk kostnad: 15 000 kr exkl moms  (Hela den beräknade faktisk kostnaden) Medlemsavgift i föreningen: Fn 50 kr/år DoU-avgift: Fn 100 kr/månad exkl moms
Tillkommer kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val.

Av praktiska skäl har styrelsen beslutat att den 31 maj 2023 kommer att vara sista dagen att anmäla intresse av att ansluta fastigheter under projekttiden. Detta eftersom styrelsen har som målsättning att slutredovisa under 2023 och de nya anslutningarna måste vara slutförda innan dess. 

Efter slutredovisningen är projekttiden avslutad, det kommer fortfarande att vara möjligt att ansluta nya fastigheter men då till den högre kostnaden dvs utan avdrag för bidragsdel. 

Anmäla intresse

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Jan Jillnevik (jan.jillnevik@gmail.com)  eller Åke Johannesson (ake.johannesson@telia.com). 

Fyll gärna i denna blankett:

http://nossefiber.se/wp-content/uploads/2022/07/1.-Blankett-Intresseanm%C3%A4lan-ny-medlem.pdf

Du förbinder dig inte till något genom att lämna in en intresseanmälan. Du får en kostnadsberäkning för att ansluta din fastighet som du sen tar ställning till. Läs mer under “Bli medlem”.
//Styrelsen