Föreningsstämma

Styrelsen kallar medlemmar i föreningen till föreningsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman hålls lördagen den 8 juni kl 15:00 i Paviljongen Nössemark. 

På dagordningen står sedvanliga ärenden på årsstämman bl. a årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret, medlemsavgift och andra avgifter/insats samt val av styrelseledamöter /-suppleanter, revisorer och valberedning. Därtill kommer styrelsen presentera nya stadgar samt informera om nytt gruppavtal.

Kallelse inkl. handlingar (årsredovisning, verksamhetsberättelse mm) har skickats via e-post alternativt per post.

Välkomna! //Styrelsen