Information om nytt Gruppavtal

Fr o m 1 september har föreningen ett nytt Gruppavtal. Leverantören är fortsatt Telia.
Erbjudandet består av bredband, TV och telefoni till en liknande prisnivå som nuvarande avtal.
En skillnad är att Telia inte erbjuder norska kanaler som en del i TV-paketet, men för den som är intresserad kommer det att finnas möjlighet att beställa norska kanaler separat direkt av Telia.
Detaljer kring vad som ingår i Gruppavtalet samt kostnader framgår av Avtal om anslutning till Gruppavtal Telia som skickats ut till föreningens medlemmar via e-post (alt post). För att du sommedlem ska omfattas av det nya Gruppavtalet från september 2024, måste du senast 2024-06-30 inkomma med undertecknat avtal. OBS! Detta gäller även dig som har Gruppavtal genom föreningen idag.

Har du inte fått avtalet eller vill ha det på papper? Kontakta Åke Johannesson snarast. Kontaktuppgifter: akejoh54@gmail.com eller sms till 070-5813001.

Om du inte har svenskt BankID rekommenderar styrelsen att du kontaktar Telia för att få en personlig kod. Denna kod kan du använda vid felanmälan och/eller beställning av tilläggstjänster (tex norska kanaler) Läs mer om Telia och deras krav på identifiering vid kontakt; www.telia.se/privat/aktuellt/edr/id
På sidan hittar du information kring hur du gör för att skaffa en personlig kod för dina Telia-ärenden om du inte har svenskt BankID.


/Styrelsen