About nossefiber

Daniel Karlsson - Webbadministratör

Sista chansen för nyanslutningar under projekttiden

Styrelsen har beslutat att 31 maj 2023 är sista dag för att anmäla intresse för att ansluta fastigheter under projekttiden.

För dig som ny medlem innebär det att du inom ramen för projektet endast betalar 60% av den stödberättigade delen (dvs den faktiska kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande anläggningen).  Utöver den faktiska kostnaden betalar du insats, medlemsavgift, drifts- och underhållsavgift. Kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val tillkommer. Den faktiska kostnaden beräknas för respektive fastighet. Se räkneexemplet nedan baserat på en fiktiv faktisk kostnad på 15 000 kr.

Räkneexempel 

Kostnad nyanslutning under projekttidenKostnad nyanstlutning efter projekttiden
Insats: 20 000 kr (beslutat tak på 22 000 kr) Faktisk kostnad: 9 000 kr exkl moms  (Beräknad faktisk kostnad: 15 000 kr – 40% stödberättigad del) Medlemsavgift i föreningen: Fn 50 kr/år DoU-avgift: Fn 100 kr/månad exkl moms
Tillkommer kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val.
Insats: 20 000 kr (beslutat tak på 22 000 kr) Faktisk kostnad: 15 000 kr exkl moms  (Hela den beräknade faktisk kostnaden) Medlemsavgift i föreningen: Fn 50 kr/år DoU-avgift: Fn 100 kr/månad exkl moms
Tillkommer kostnad för tjänsteleverantör enligt ditt val.

Av praktiska skäl har styrelsen beslutat att den 31 maj 2023 kommer att vara sista dagen att anmäla intresse av att ansluta fastigheter under projekttiden. Detta eftersom styrelsen har som målsättning att slutredovisa under 2023 och de nya anslutningarna måste vara slutförda innan dess. 

Efter slutredovisningen är projekttiden avslutad, det kommer fortfarande att vara möjligt att ansluta nya fastigheter men då till den högre kostnaden dvs utan avdrag för bidragsdel. 

Anmäla intresse

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Jan Jillnevik (jan.jillnevik@gmail.com)  eller Åke Johannesson (ake.johannesson@telia.com). 

Fyll gärna i denna blankett:

http://nossefiber.se/wp-content/uploads/2022/07/1.-Blankett-Intresseanm%C3%A4lan-ny-medlem.pdf

Du förbinder dig inte till något genom att lämna in en intresseanmälan. Du får en kostnadsberäkning för att ansluta din fastighet som du sen tar ställning till. Läs mer under “Bli medlem”.
//Styrelsen

Föreningsstämma för verksamhetsår 2022

Styrelsen i Nössemarks fiber ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2022.
Stämman hålls lördagen den 13 maj 2023 kl 15:00 i Paviljongen Nössemark.

Kallelse inkl handlingar har skickats per e-post alt post den 17 april.

Välkomna!

//Styrelsen

Glada nyheter i Gruppavtalet, Viaplay är tillbaka.

Telia är nu överens med Viaplay Group om ett nytt mångårigt avtal. Det innebär att Viaplay Group tv-innehåll
är tillbaka i vårt gruppavtal med Telia.Det handlar om TV3, TV6, TV8, TV10 och streamingtjänsten viaplay mm. En fin julklapp för många!Från och med 13 december kommer vi därmed återigen att bland annat kunna titta på TV6 där mycket
av längdskidtävlingarna sänds.Se mera detaljerad information från Telia-Viaplay

Information till dig som har Gruppavtal Telia

Telia håller just nu på med en omförhandling med deras TV-leverantör Viaplay Group.
Telia har informerat om att det finns risk att de inte längre får sända deras tv-innehåll om inte ett nytt avtal finns på plats 30 september.
Det handlar om TV3, TV6, TV8, TV10 och streamingtjänsten viaplay samt exempelvis v-sport, v-film och v-series.
  
Om de inte är överens den 1 oktober kommer du att få nytt tillfälligt innehåll genom SF-kanalen, TV4 Fakta samt C Mores Film & Serie-kanaler med tillhörande playtjänst (värde 199kr/mån).

Hos C More hittar du tusentals filmer och serier, däribland Sveriges bästa dramaproduktioner, internationella storfilmer och succéserier. Därutöver adderas SF Kids som innehåller ett stort bibliotek av barnens lokala favoriter.

4-5 oktober kommer Telia även att bjuda på huvudsändningen i UEFA Champions League. Du streamar matcherna på Telia Play.

Föreningsstämma

Styrelsen kallar medlemmar i föreningen till föreningsstämma för verksamhetsåret 2021. Stämman hålls lördagen den 21 maj kl 16:00 i Paviljongen Nössemark. 
På dagordningen står sedvanliga ärenden på årsstämman bl. a årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret, medlemsavgift och andra avgifter/insats samt val av styrelseledamöter /-suppleanter, revisorer och valberedning.
Kallelse inkl. handlingar (årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse) har skickats via e-post alternativt per post.
Välkomna! 
//Styrelsen

Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening                                 INFORMATION 2021-11-20
______________________________________________________________________
Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Information från föreningsstämma

Efter att ha skjutits upp pga pandemin genomfördes föreningsstämma för verksamhetsår 2019 och 2020 den 25 september 2021.
Vid stämman avhandlades sedvanliga ärenden. Utifrån styrelsens förslag beslutade stämman om:
● Medlemsavgift för 2022: 50 kr
● Drifts- och underhållsavgift fr o m 1 januari 2022: 100 kr/mån exkl moms
● Ingen ytterligare utdebitering av insats tillsvidare. Hittills har vi betalt insats på 20000
kr/medlem. Taket om 22000 kr/medlem kvarstår.

Styrelse

Åke Johannesson valdes till ny ordförande. Tidigare ordförande Jörgen Johansen tackades av för sin
mångåriga insats som ordförande i föreningen. Efter stämman består styrelsen av Åke Johannesson,
Ann-Catrin Johansson, Jan Jillnevik, Kent Pettersson, Jennie Strandberg Olsson, Morten Hansen samt
suppleanter Lars Engdahl och Tommy Balder.
Övriga val
Revisorer: Jan-Stefan Karlsson och Lars Svensson. Valberedning: Sten-Åke Bergh och Jörgen Johansen

 

Autogiro

Som medlem kan du betala dina fakturor till föreningen via autogiro. Detta kom även som förslag från medlem inför stämman den 25 september. För att kunna ansluta dig behöver du ha en svensk bank.

Du ansöker om autogiro via din internetbank:
– Leta upp Autogiro
– Lägg till nytt Autogiro
– Sök fram Nössemarks Fiber Ekonomisk förening
– Det “betalnummer” som efterfrågas är ditt kundnummer (se tidigare faktura)
– Godkänn/spara
För att autogirot ska bli aktiverat krävs att även föreningens ekonomiadministratör godkänner din ansökan, detta kan dröja några dagar.

Allmän information

Styrelsen har beslutat att ansöka om förlängd projekttid. Om ansökningen beviljas så kan vi ansluta nya medlemmar mot insats plus faktisk kostnad med reducering för den del som är bidragsberättigad inom ramen för projektet. Du hittar information om hur du går tillväga för att anmäla intresse om att ansluta en fastighet på www.nossefiber.se.

Felanmälan

Vid fel eller problem med era tjänster (bredband, TV, etc) ska felanmälan göras till din
Tjänsteleverantör. För dig med gruppavtal är detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör
man valt.
För dig ansluten till Gruppavtalet kontakta Telias Kundtjänst via: 020 – 20 20 70. Uppge att du har gruppavtal via Nössemarks fiber ekonomisk förening. Förbered dig också på att uppge postadressen till din fastighet.

//Styrelsen

Gruppavtal – Telia

“Som en del kanske vet så kräver Telia att medlemmar med vårt gruppavtal måste identifiera sig vid kontakt med Telia.
Detta gäller även vid felanmälan.
Det är GDPR lagen som kräver det.
Telia ger följande information till våra medlemmar som inte har svenskt personnummer och därmed inte kan identifiera sig med Bank ID när de kontaktar Telia.
De som inte har bank ID ska ha en KOD som de får av Telia kundtjänst  eller genom att uppsöka en Telia butik.
Om de kontaktar Kundtjänst så postas koden till folkbokförd adress.Detta kan ta några dagar.
I Telia butiken kan man få koden direkt OM man identifierar sig med PASS.
Koden ska användas vid kontakt med Telia precis som ett BanK ID.
Eftersom det kan ta ett tag innan ni får koden, så råder jag alla som inte har ett svenskt personnummer åt skaffa det nu

Telias kundtjänst 020 202070

Föreningsstämma i september

På styrelsemötet 4 juni beslutade styrelsen att skjuta upp föreningsstämman tills i höst. Normalt sett ska ordinarie föreningsstämma hållas innan sista juni enligt våra stadgar. I år som föregående år ställer pandemin till det och gör det problematiskt att samlas och resa särskilt över landsgränsen. Styrelsens uppfattning är att det är viktigt att göra det möjligt för så många som möjligt av våra medlemmar att delta och utifrån detta har vi beslutat att inte kalla till föreningsstämma under juni månad utan avvakta med stämman tills i september. Fram tills dess fortsätter styrelsen arbetet i enligt med beslut fattade på senaste årsstämman våren 2019. Datum för stämman är satt till lördagen den 25 september 2021 17:00. Då kommer sedvanliga ärenden avhandlas och stämman kommer att omfatta årsredovisning för verksamhetsåren 2019 och 2020 samt eventuellt tillkommande ärenden. Kallelse med tid och plats kommer att skickas ut närmare mötestillfället men reservera gärna dagen redan nu.

Vi påminner om medlemmars möjlighet att inkomma med ärenden som man önskar ta upp på föreningsstämman. Dessa ärenden ska enligt stadgarna ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Vi hoppas på er förståelse för beslutet att skjuta upp stämman tills i september och hoppas att vi ses då!

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

//Styrelsen

Information till medlemmar Nössemark´s Fiberförening

Hej på er alla!

Vi hoppas ni klarar er genom dessa underliga tider utan för mycket problem. Vi
har som ni tidigare har fått information om, valt att inte arrangera årsstämma
under 2020. Så snart pandemin inte längre utgör ett problem för att korsa
gränsen för våra utländska medlemmar och att vi kan samlas fysiskt, kommer vi
att kalla till ny stämma. Fram till dess får ni gärna höra av er till styrelsen med
frågor.

Vår hemsida www.nossefiber.se innehåller information, kontaktuppgifter, mm
och uppdateras vid behov när vi har ny information som ni bör känna till.
Allmänt

Vi vill med detta brev uppdatera er om vad föreningen har jobbat med den
senaste tiden och informera om några viktiga nyheter som gäller från och med
nästa år.

Vi har i höst haft slutbesiktning av anläggningen och D-Konsult Väst AB gick
noga genom hela upphandlingen, avtalet vi skrev med entreprenören Ted Flink,
hur styrelsen har ordnat med olika tillstånd, samläggningen med Vattenfall och
hur entreprenören har byggt nätet. D-konsult var mycket nöjd med hela bygget
och processen. Inga anmärkningar påpekades och vi fick besked om att detta
kommer Regionen att vara mycket nöjda med när vi skall slutredovisa det hela
till Regionen innan den sista delen av stödet kan betalas ut.
Föreningens tekniskt ansvarige, Villy Engen, har också kommit med en rapport
efter att ha kontrollerat alla delar av jobbet och att betalda fakturor stämmer
överens med det som är beställt och gjort. Även den rapporten var utan
anmärkningar.

Vi har också gjort kompletteringar av kylning och ventilation för vår NOD,
(mottagningspunkt från vår kommunikationsoperatör Zitius), samt installerat ett
övervakningssystem som gör att vi vid problem med temperaturen omedelbart
får besked om detta.

Det viktiga som nu återstår är att få alla markavtal klara. Alla ägare till alla
fastigheter som berörs av vårt fibernät måste skriva under sådant avtal. Vi
jobbar med att få detta klart så snart som möjligt.

Nya medlemmar
Vi får regelbundet frågor om vi tar emot nya medlemmar. Det gör vi självklart.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen.
Om ni känner till någon som är intresserad av anslutning kan de kontakta
föreningens ordförande Åke Johannesson på <ake.johannesson@telia.com>

Byte av administrativ leverantör
Från 2021-01-01 kommer Pineskär AB att ta över som administrativ leverantör
till fiberföreningen, bland annat faktureringstjänsten och medlemsregistret.
Vår kontaktperson blir Malin Strannelind <malin@pineskar.se>
Alla ändringar angående adress (även hemadress för er som har fritidsbostad i
Nössemark), telefon, e-post, fastighetsägare etc skall meddelas så snart som
möjligt för att vi skall kunna ge er den service ni alla förtjänar.
Pineskärs telefon är 0534-12640 och öppettider är måndag-torsdag 0800-1600
samt fredagar 0800-1400.

Från och med fakturan för april, maj, juni 2021, som kommer att skickas ut i
februari med betalningsfrist i mars, så är det Pineskär ni ska kontakta om ni har
frågor om fakturor.
Vi vill också uppmana de som vet med sig att de har någon obetald faktura från
2019 eller 2020 att betala den omgående. Om det är frågor kring fakturan ta
kontakt med föreningens kassör, Ann-Catrin Johansson
<anncatjoh@gmail.com>, så vi får det avklarat innan vi byter leverantör.

Felanmälan
Vi vill påminna om att vid fel och problem med era tjänster via nätet (bredband,
TV, etc) ska felanmälan göras till er Tjänsteleverantör. För er med gruppavtal är
detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör de valt.

 

Med förhoppningar om en trots allt God Jul och ett Gott Nytt 2021
Styrelsen i Nössemark’s Fiberförening