Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening                                 INFORMATION 2021-11-20
______________________________________________________________________
Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Information från föreningsstämma

Efter att ha skjutits upp pga pandemin genomfördes föreningsstämma för verksamhetsår 2019 och 2020 den 25 september 2021.
Vid stämman avhandlades sedvanliga ärenden. Utifrån styrelsens förslag beslutade stämman om:
● Medlemsavgift för 2022: 50 kr
● Drifts- och underhållsavgift fr o m 1 januari 2022: 100 kr/mån exkl moms
● Ingen ytterligare utdebitering av insats tillsvidare. Hittills har vi betalt insats på 20000
kr/medlem. Taket om 22000 kr/medlem kvarstår.

Styrelse

Åke Johannesson valdes till ny ordförande. Tidigare ordförande Jörgen Johansen tackades av för sin
mångåriga insats som ordförande i föreningen. Efter stämman består styrelsen av Åke Johannesson,
Ann-Catrin Johansson, Jan Jillnevik, Kent Pettersson, Jennie Strandberg Olsson, Morten Hansen samt
suppleanter Lars Engdahl och Tommy Balder.
Övriga val
Revisorer: Jan-Stefan Karlsson och Lars Svensson. Valberedning: Sten-Åke Bergh och Jörgen Johansen

 

Autogiro

Som medlem kan du betala dina fakturor till föreningen via autogiro. Detta kom även som förslag från medlem inför stämman den 25 september. För att kunna ansluta dig behöver du ha en svensk bank.

Du ansöker om autogiro via din internetbank:
– Leta upp Autogiro
– Lägg till nytt Autogiro
– Sök fram Nössemarks Fiber Ekonomisk förening
– Det “betalnummer” som efterfrågas är ditt kundnummer (se tidigare faktura)
– Godkänn/spara
För att autogirot ska bli aktiverat krävs att även föreningens ekonomiadministratör godkänner din ansökan, detta kan dröja några dagar.

Allmän information

Styrelsen har beslutat att ansöka om förlängd projekttid. Om ansökningen beviljas så kan vi ansluta nya medlemmar mot insats plus faktisk kostnad med reducering för den del som är bidragsberättigad inom ramen för projektet. Du hittar information om hur du går tillväga för att anmäla intresse om att ansluta en fastighet på www.nossefiber.se.

Felanmälan

Vid fel eller problem med era tjänster (bredband, TV, etc) ska felanmälan göras till din
Tjänsteleverantör. För dig med gruppavtal är detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör
man valt.
För dig ansluten till Gruppavtalet kontakta Telias Kundtjänst via: 020 – 20 20 70. Uppge att du har gruppavtal via Nössemarks fiber ekonomisk förening. Förbered dig också på att uppge postadressen till din fastighet.

//Styrelsen