Fiber Förseningar Information

Här kommer lite information om lite ändrade förhållanden. Reglerna för i vilken ordning Sveriges fiberföreningar får bidrag har ändrats vid Nyårsskiftet 2015-2016 därför har vi beslutat att vänta med årsmötet tills vi vet bättre var vi står. Vi måste komplettera vår söknad b.la.
Samtidigt håller vi på med markavtal, var det ska grävas mm. Här under kan ni se ett brev från Länsstyrelsen samt ett urklipp ur Dalslänningen

Brev från Länsstyrelsen DEC 2015

Urklipp från Dalslänningen – Fredag 8 Januari 2016

Fiber_Dalslänningen_Red