Information från Nössemarks fiber ekonomisk förening

Uppdatering: I dag har Ted Flink børjat skjuta fiberkabel! Så nu går det verkligen framåt!

Sommaren betydde semester även för fiberbyggare, men nu är grävningen i gång igen efter att ha stått stilla under en tid. Som i alla stora projekt dyker saker upp som behöver lösas. Vi sammanlägger med Vattenfall i de områden som det pågår nedgrävning av elkabel. I de delar är det Vattenfalls entreprenör (RTG) som utför arbetet. Gällande grävning för föreningen ”egen räkning” sker det med vår upphandlade entreprenör Ted Flink. Styrelsen har goda förhoppningar om att vårt fibernät kan startas upp under 2018.

Vi är för närvarande 182 medlemmar. Föreningen har en policy för nya medlemmar som vill gå med: Om extra kostnad tillkommer ska den enskilda medlemmen stå för dessa. När vi haft slutbesiktning/-redovisning till Länet skall alla nya medlemmar betala den faktiska kostnaden + moms, samt den insats som alla medlemmar betalt samt det bidrag som erhållits per medlem och tre års eftersläpande medlemsavgift. Exempel på extrakostnader kan vara att det behövs ett kopplingsskåp i det fall området redan är projekterat och/grävt.

Funderar du på att gå med? Notera då att grävmaskinen i praktiken redan kan ha ”gått förbi” din fastighet eftersom sammanläggning sker eller har skett i flera områden. Senaste området är sträckan Strand – Näs där sammanläggning planeras. Sammanläggning är fördelaktigt för föreningen.

Fakturor

Just nu grävs det på flera fonter och det börjar bli klart inför fiberblåsning i den första delen av vårt område (västra delen). Vi planerar driftsättning i omgångar varefter områden blir klara. Notera att när väl nätet är igång kommer fakturor att skickas ut. Föreningen kommer att fakturera i förskott och en gång per kvartal. Har du inte valt Telias gruppanslutning fakturerar föreningen endast för service och underhållsavgiften på 71 kr/månad + moms.

Boxen på väggen

Påminner om att du som fastighetsägare/medlem ansvarar för montering av boxen på ytterväggen inkl. håltagning genom yttervägg samt montering av 16 mm plaströr genom ytterväggen.

Markavtal

Har du frågor gällande markavtal kontakta Morten Hansen tlf 004748128953. Morten är den i styrelsen som koordinerar markavtalen.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening