Information till medlemmar – Nössemarks Fiberförening juli 2019

Allmänt:

Arbetet med att färdigställa vårt fibernät har gått mycket bra och vi ligger lite före den
tidplan vi tidigare förmedlade i samband med årsmötet i april.
Vår entreprenör kommer nu att göra ett semesteruppehåll och återuppta arbetet i början av augusti. Merparten av medlemmarna har fått fibern ansluten till sig, dock inte alla.
Cirka 20-30 st återstår men beräknas klara under augusti. Uppstart av nätet i sin helhet
beräknas till 1 september. Under tiden fram till dess pågår testkörning av systemet för att se till att allt är OK och de som har fått fibern ansluten har nu möjlighet att koppla upp sig mot internet.
Tyvärr kommer vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte igång förrän 15 september.

Tidplan för uppstart av nät och tjänster:

Vi har gått igenom tidplanerna med vår entreprenör och nätet ska vara i drift
16 september 2019.
(Ett fåtal medlemmar där det finns problem kan dock återstå men dessa kommer att
meddelas separat)
Detta innebär att ni nu kan titta över och eventuellt säga upp gamla avtal ni inte ska
behålla mm. OBS: att vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte kommer igång förrän 15 september.

Under tiden fram till 1 september kommer nätet att vara i drift för de som anslutits,
kortare avbrott kan förekomma i samband med arbeten. Detta innebär att de som är anslutna och vill, redan nu kan gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. För de som har valt Föreningens gruppavtal med Telia kan man hitta korttidsavtal, bl a Riksnet, för bredbandsanslutning fram tills gruppavtalet går igång 2019-09-15.

Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende
på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv
ordna det.

Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

För er som valt föreningens gruppavtal med Telia för bredband, TV och telefoni
kommer leverans av routrar och övrig utrustning att ske med hjälp av Nössemarks
Lanthandel.

Exakt information när detta finns att hämta och hur det ska gå till kommer senare, men senast under andra halvan av augusti bör det finnas på plats. Uppstart av tjänsterna i avtalet görs 2019-09-15.

För er som valt Öppen fiber kan ni redan nu gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv ordna det.
Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

Om det är problem att beställa via zmarket pga att ni bara har norskt personnummer
har vi från medlem fått tips att det går att beställa via telefon direkt från i alla fall
Riksnet. Kan eventuellt finnas flera tjänsteleverantörer som klarar detta.

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar
Styrelsen Nössemarks Fiberförening