Information till medlemmar Nössemark´s Fiberförening

Hej på er alla!

Vi hoppas ni klarar er genom dessa underliga tider utan för mycket problem. Vi
har som ni tidigare har fått information om, valt att inte arrangera årsstämma
under 2020. Så snart pandemin inte längre utgör ett problem för att korsa
gränsen för våra utländska medlemmar och att vi kan samlas fysiskt, kommer vi
att kalla till ny stämma. Fram till dess får ni gärna höra av er till styrelsen med
frågor.

Vår hemsida www.nossefiber.se innehåller information, kontaktuppgifter, mm
och uppdateras vid behov när vi har ny information som ni bör känna till.
Allmänt

Vi vill med detta brev uppdatera er om vad föreningen har jobbat med den
senaste tiden och informera om några viktiga nyheter som gäller från och med
nästa år.

Vi har i höst haft slutbesiktning av anläggningen och D-Konsult Väst AB gick
noga genom hela upphandlingen, avtalet vi skrev med entreprenören Ted Flink,
hur styrelsen har ordnat med olika tillstånd, samläggningen med Vattenfall och
hur entreprenören har byggt nätet. D-konsult var mycket nöjd med hela bygget
och processen. Inga anmärkningar påpekades och vi fick besked om att detta
kommer Regionen att vara mycket nöjda med när vi skall slutredovisa det hela
till Regionen innan den sista delen av stödet kan betalas ut.
Föreningens tekniskt ansvarige, Villy Engen, har också kommit med en rapport
efter att ha kontrollerat alla delar av jobbet och att betalda fakturor stämmer
överens med det som är beställt och gjort. Även den rapporten var utan
anmärkningar.

Vi har också gjort kompletteringar av kylning och ventilation för vår NOD,
(mottagningspunkt från vår kommunikationsoperatör Zitius), samt installerat ett
övervakningssystem som gör att vi vid problem med temperaturen omedelbart
får besked om detta.

Det viktiga som nu återstår är att få alla markavtal klara. Alla ägare till alla
fastigheter som berörs av vårt fibernät måste skriva under sådant avtal. Vi
jobbar med att få detta klart så snart som möjligt.

Nya medlemmar
Vi får regelbundet frågor om vi tar emot nya medlemmar. Det gör vi självklart.
De får då betala samma insats som andra medlemmar gjort + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen.
Om ni känner till någon som är intresserad av anslutning kan de kontakta
föreningens ordförande Åke Johannesson på <ake.johannesson@telia.com>

Byte av administrativ leverantör
Från 2021-01-01 kommer Pineskär AB att ta över som administrativ leverantör
till fiberföreningen, bland annat faktureringstjänsten och medlemsregistret.
Vår kontaktperson blir Malin Strannelind <malin@pineskar.se>
Alla ändringar angående adress (även hemadress för er som har fritidsbostad i
Nössemark), telefon, e-post, fastighetsägare etc skall meddelas så snart som
möjligt för att vi skall kunna ge er den service ni alla förtjänar.
Pineskärs telefon är 0534-12640 och öppettider är måndag-torsdag 0800-1600
samt fredagar 0800-1400.

Från och med fakturan för april, maj, juni 2021, som kommer att skickas ut i
februari med betalningsfrist i mars, så är det Pineskär ni ska kontakta om ni har
frågor om fakturor.
Vi vill också uppmana de som vet med sig att de har någon obetald faktura från
2019 eller 2020 att betala den omgående. Om det är frågor kring fakturan ta
kontakt med föreningens kassör, Ann-Catrin Johansson
<anncatjoh@gmail.com>, så vi får det avklarat innan vi byter leverantör.

Felanmälan
Vi vill påminna om att vid fel och problem med era tjänster via nätet (bredband,
TV, etc) ska felanmälan göras till er Tjänsteleverantör. För er med gruppavtal är
detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör de valt.

 

Med förhoppningar om en trots allt God Jul och ett Gott Nytt 2021
Styrelsen i Nössemark’s Fiberförening