Medlemsbrev Mars 2015

Hej,

Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening vill genom detta brev informera angående arbetet med byggandet av vårt gemensamma fibernät i Nössemark.

Nytt landsbygdsprogram – ny ansökan
Det nya landsbygdsprogrammet innebär nya möjligheter för de fiberföreningar som inte beviljades bidrag under förra omgången. Nytt för detta landsbygdsprogram är att ansökningarna inte behandlas i turordningen efter när de kommer in utan det är kvaliteten i ansökan som avgör möjligheterna till att tilldelas medel. För att öka våra möjligheter har styrelsen därför beslutat att ta in extern hjälp med att utforma ansökan. Vi kan meddela att ansökan har skickats till länsstyrelsen och enligt uppgift kommer myndigheten att lämna besked under försommaren 2015.

Framtiden
Vår ambition att komma igång så snart som möjligt och vi gör nu det vi kan för att förbereda det fortsatta arbetet. En del i det arbetet är att upprätta markavtal med markägare, förbereda upphandlingsunderlag mm. Därtill har vi ett gott samarbete med Vattenfall, som möjliggör samläggning på vissa sträckor, allt för att hålla våra kostnader nere. I den preliminära tidsplanen som finns i vår ansökan anges slutbesiktning av fibernätet till december 2016 och fibernätet är dimensionerat till 240 anslutningar. Vi uppmanar de som fortfarande inte har betalt första insatsen på 5000 kronor att göra det snarast så att föreningens kassa medger att vi snabbt kan kommer igång, i första hand med möjlig samläggning under våren 2015 och eftersom bidraget från länsstyrelsen kommer i efterskott är detta också ett skäl till att det behövs kapital i föreningen.

Föreningen har ett gott samarbete med de andra 6 föreningar i kommunen. Vi träffas ungefär en gång i månaden och har ett erfarenhetsutbyte och ger varandra goda råd. En erfarenhet är att antalet leverantörer av tjänster via fibernätet har med tiden blivit fler, detsamma gäller valmöjligheten gällande tjänster.

Vi är också glada att hälsa våra nya medlemmar välkomna till föreningen och eftersom vi vill bli flera så påminner vi om att det fortfarande går bra att värva grannar, vänner och bekanta!

Årsstämma
Årsstämma planeras till den 30 maj. Kallelse kommer. Till detta brev bifogas inbetalningskort för 2015-års medlemsavgift.

Vi påminner också om vår hemsida www.nossefiber.se här lägger vi ut information.
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, gärna via e-post.
Vill du hjälpa till med arbetet i föreningen, t ex med att distribuera markavtal mm, tar vi tacksamt emot hjälp!

Nössemark, den 10 mars 2015
Jörgen Johansen, Ordförande