Statusrapport januari 2019

Föreningens arbete med att bygga fibernät går framåt. Mycket arbete är gjort men en hel del återstår. Vi hoppas också på en fortsatt gynnsam vinter och att förutsättningarna gällande det statliga stödet inte ändras ytterligare.

Grävning m.m.

Grävningsarbetet och nedläggning av slang är i princip helt klart, med något undantag. Det som återstår är att blåsa fibern, svetsning och montering mm. Nya krav från länet gällande UV-skydd och nivå på överkapacitet i stamnätet har påverkat till försening. Att inte möta dessa krav ser inte styrelsen som ett alternativ då det skulle ha påverkat vår möjlighet till det statliga stödet och därmed kostnad per medlem.

Eftersom grävningen är i princip klar – innebär det att vi inte för närvarande kan välkomna fler medlemmar. Vi vill ro fibernätet i hamn för befintliga medlemmar och de som vill ansluta sig men som inte är medlemmar idag måste avvakta tillsvidare.

Vi behöver din hjälp som medlem!
En annan sak som påverkar hur snabbt vi kan få igång nätet är att alla medlemmar fullgör det som de behöver göra. Det finns fortfarande medlemmer som inte har box monterad på ytterväggen enligt anvisningar. Detta kan bidra till både förseningar och fördyrningar.

Du som medlem ansvarar för:

  1. Montera box på ytterväggen där du vill att fibern ska gå in
  2. Borra hål genom ytterväggen där boxen sitter, samt förbereda installationen med ett 16 mm rör genom väggen.
  3. Skicka undertecknat «Markupplåtelseavtal» till Morten Hansen (morten@hansen.as) gällande egen tomt och/eller mark samt hjälpa till med att få underskrivna avtal av grannar etc. som krävs för att fibern ska kunna komma fram till din fastighet.
  4. Skicka undertecknat «Avtal om tjänster» till Jennie Strandberg Olsson (jennie_sol@live.se). Önskar du Gruppanslutningen via Telia är det särskilt viktigt att har meddelat det innan nätet tänds upp. Detta eftersom Telia begränsar möjligheterna att gå med sen. Viktigt att göra detta omgående alltså!

Blankett för både Markupplåtelseavtal och Avtal om tjänster finns att ladda ner från hemsidan www.nossefiber.se.

Vi påminner om att detta måste vara klart när montör kommer för att koppla in fibern. Detta är en förutsättning för att fibern installeras utan extra merkostnad för dig som medlem. Notera också att medlemsavgifter samt insats måste vara betald.

Är du inte på plats i din fastighet som ska anslutas med fiber? Då behöver du som medlem/fastighetsägare hitta lösningar för att möjliggöra montering i fastigheten. Det är av yttersta vikt att vi kan kontakta dig som medlem, för att detta inte ska bidra till ytterligare föreningar. Därför är det viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter – kontrollera därför era kontaktuppgifter! Vi uppmanar även alla medlemmar att kontrollera er skräppost i era mailkorgar så att inget mail gällande t ex tjänsteavtal eller markupplåtelseavtal har hamnat där och därför ej besvarats.

När kan det vara klart?

Vi håller på att tillsammans med vår entreprenör komma fram till en realistisk tidsplan. Där vi tänder upp nätet i etapper. Den första etappen är Finnserud – Dalen och Solum – Paviljongen. Svetsning av fiber har nu påbörjats. Gällande den specifika tidsplanen för när nätet kan vara igång får vi återkomma till. Svetsningen och blåsning till varje medlem tar många veckor och är helt beroende av att det är klart med box på ytterväggen. Vi återkommer så snart vi kan med tidpunkt för beräknat uppstart.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Nössemarks Fiber Ekonomisk förening.