Viktig information till medlemmar Nössemarks Fiberförening

Föreningen kommer att ha årsmöte söndag 21 april (Påskdagen) 2019. Sätt av den dagen i din kalender och skicka oss förslag till saker som bör diskuteras på årsmötet senast 25 mars. Skicka till J. Johansen, Sparsnäs 1010, 66891 Ed eller johansen.jorgen@gmail.com. Kallelse kommer senast två veckor innan mötet.

För alla ändringar angående din adress, ägarbyte på fastigheten, telefon, e-post eller annat skall du från och med 1 april meddela Angelica på angelica@tedflinkgt.se eller på address Ted Flink, FJÄLLSÄTER 6, 458 97 Högsäter. Detta är viktigt för att vi skall kunna ge den service du har krav på och förtjänar!

Under projektets gång har antalet medlemmar ökat med ca 60% och reglerna för reservfibrer har ändrats från Länsstyrelsen. Detta har medfört att antalet fibrer som blåses i ökat och därmed också bland annat mängden arbete med som går åt för att svetsa anslutningarna för dessa i olika kopplingspunkter. Det ökade antalet fibrer ger oss ett robustare nät med bättre möjligheter att ansluta nya medlemmar i framtiden och vi får bidrag för detta. Vår samarbetspartner Vattenfall, som har samförlagt mycket av vår slang med sina kablar, har haft förseningar på grund av ändringar och kompletteringar under projektets gång, försenade materielleveranser, mm.
 Sammanfattningsvis har ovanstående gjort att vi idag ligger med färdigställandedatum ca ett år försenat mot ursprunglig tidplan.

Status idag:

 • Hittills har ca 50 km fiberkabel blåsts in i slangarna, ca 30% återstår.
 • Arbete pågår att lösa problem med stopp i slangar. Dessa stopp kan bero på isproppar, klämda slangar mm. Man gräver där det är möjligt just nu men sambyggnad med Vattenfalls kablar gör att man måste vara försiktiga vid tjäle. Även problem med transport av maskiner på mindre vägar där det delvis är tjällossning.
 • Arbetet med svetsning av fiber pågår, beräknas ta ca 3-4 månader och vara klart innan semestern.
 • Montering av Zitius mediaomvandlare hos medlemmarna pågår (Se viktig punkt nedan om kontakt med Åke Leander). Även viktigt att de medlemmar som inte monterat box på vägg och rör genom vägg ser till att detta blir gjort.

Tidplan för uppstart av nät och tjänster:

 • Vi har gått igenom tidplanerna med vår entreprenör och nätet ska vara i drift senast 1 oktober 2019
 • Under sommaren kommer föreningen preliminärt att få leverans av routrar från Telia till de medlemmar som valt alternativer med Gruppavtal. Hur man kommer att kunna hämta dessa meddelas senare.

Frågor från medlemmar

Här är svar på de vanligaste:

Vad är en kommunikationsleverantör?

 • En kommunikationsleverantör är den som “tänder upp” vårt fibernät 
 och gör att det går att kommunicera över det.
 • På möte med medlemmarna våren 2018 har Nössemarks Fiber tidigare bestämt att medlemmen själv ska montera en anslutningsbox på utsidan huset och borra/ dra ett 16mm rör (elrör/slang)genom vägg till 
 lämplig plats att placera en box (mediaomvandlare) inomhus. Där mediaomvandlare ska sitta ska finnas tillgång till eluttag 230V.
 De som ännu inte monterat box på utsidan huset måste göra detta omgående för att inte försena färdigställande och uppstart av vårt fibernät
 • Kommunikationsleverantören (för vår del Zitius) monterar en box (ett s.k. mediaomvandlare) inomhus hos kunden och kopplar en kabel mellan kopplingsboxen på utsidan väggen och detta.
 Till denna mediaomvandlare kan kunden koppla en så kallad router för att skapa wifi, koppla in TV, telefon o.s.v. beroende på vilken tjänst/tjänsteleverantör man valt.
  För de som valt gruppavtalet tillhandahåller Telia denna router via föreningen, men kunden monterar den själv och kopplar in till Zitius modem
 • Montering av Zitius mediaomvandlare
 Zitius mediaomvandlare/box inomhus monteras av tekniker Åke Leander som kontaktas enligt nedan för att komma överens om lämplig tid för montage. Han är mycket flexibel och kan montera även på lördag/söndag om det behövs. 
 Viktigt att ni som ännu inte fått Zitius box monterad inomhus hör av er till Åke Leander
  • Telefon (+46) 0706705796 helst på SMS
  • Mail akeleander@gmail.com

Vad är en tjänsteleverantör?

 • En tjänsteleverantör är den som levererar tjänster via fibernätet. o För de som valt Nössemark Fibers gruppavtal är Telia tjänsteleverantör.
 Till dessa kommer Telia att leverera en så kallad router som kopplas till 
 kommunikationsleverantören Zitius mediaomvandlare. Denna router ska kunden själv montera och koppla in.
 Från denna router får man sedan sina tjänster wifi, bredband, TV och telefon
 • De som inte valt gruppavtalet måste själv välja en tjänsteleverantör via Zitius Zmarket portal för att få tillgång till de tjänster man vill ha. Vissa tjänsteleverantörer levererar en router, annars skaffar man denna själv eller kopplar in datorn direkt i mediaomvandlaren om man bara vill ha bredband via kabel.
 • Till er som inte valt gruppavtalet men vilĺ teckna eget avtal genom zmarket. Gå in på  https://dalsland.zmarket.se/privat  och välj Dalsland som område.
 Där hittar ni information om priser och leverantörer som kan passa er.

Varför Markupplåtelseavtal?

 • Där Nössemark Fiberförenings slangar för våra fiberkablar dras fram måste vi skriva ett så kallat markupplåtelseavtal med markägaren för att utnyttja fastigheten för att dra fram slangarna. 
 Detta gäller även på medlemmars egen fastighet/tomt.
 • Markupplåtelseavtalen ligger till grund för den “Ledningsrätt” som föreningen sedan kommer att ansöka om hos Lantmäteriet för rätten att ha fiberslangarna över fastigheterna i framtiden så länge fibernätet är i drift. 
 Ledningsrätten följer fastigheten även vid framtida ägarbyten och är inte bara ett avtal med nuvarande ägare
 • I samband med att projektet slutdokumenteras och ledningsrätt söks kommer markägare att få en karta som visar slangarnas dragning på fastigheten.

Vi hoppas att detta kanske rätat ut en del frågetecken för er medlemmar
Styrelsen Nössemarks Fiberförening