Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening                                 INFORMATION 2021-11-20
______________________________________________________________________
Aktuellt information från styrelsen, november 2021

Information från föreningsstämma

Efter att ha skjutits upp pga pandemin genomfördes föreningsstämma för verksamhetsår 2019 och 2020 den 25 september 2021.
Vid stämman avhandlades sedvanliga ärenden. Utifrån styrelsens förslag beslutade stämman om:
● Medlemsavgift för 2022: 50 kr
● Drifts- och underhållsavgift fr o m 1 januari 2022: 100 kr/mån exkl moms
● Ingen ytterligare utdebitering av insats tillsvidare. Hittills har vi betalt insats på 20000
kr/medlem. Taket om 22000 kr/medlem kvarstår.

Styrelse

Åke Johannesson valdes till ny ordförande. Tidigare ordförande Jörgen Johansen tackades av för sin
mångåriga insats som ordförande i föreningen. Efter stämman består styrelsen av Åke Johannesson,
Ann-Catrin Johansson, Jan Jillnevik, Kent Pettersson, Jennie Strandberg Olsson, Morten Hansen samt
suppleanter Lars Engdahl och Tommy Balder.
Övriga val
Revisorer: Jan-Stefan Karlsson och Lars Svensson. Valberedning: Sten-Åke Bergh och Jörgen Johansen

 

Autogiro

Som medlem kan du betala dina fakturor till föreningen via autogiro. Detta kom även som förslag från medlem inför stämman den 25 september. För att kunna ansluta dig behöver du ha en svensk bank.

Du ansöker om autogiro via din internetbank:
– Leta upp Autogiro
– Lägg till nytt Autogiro
– Sök fram Nössemarks Fiber Ekonomisk förening
– Det “betalnummer” som efterfrågas är ditt kundnummer (se tidigare faktura)
– Godkänn/spara
För att autogirot ska bli aktiverat krävs att även föreningens ekonomiadministratör godkänner din ansökan, detta kan dröja några dagar.

Allmän information

Styrelsen har beslutat att ansöka om förlängd projekttid. Om ansökningen beviljas så kan vi ansluta nya medlemmar mot insats plus faktisk kostnad med reducering för den del som är bidragsberättigad inom ramen för projektet. Du hittar information om hur du går tillväga för att anmäla intresse om att ansluta en fastighet på www.nossefiber.se.

Felanmälan

Vid fel eller problem med era tjänster (bredband, TV, etc) ska felanmälan göras till din
Tjänsteleverantör. För dig med gruppavtal är detta Telia, övriga kontaktar den tjänsteleverantör
man valt.
För dig ansluten till Gruppavtalet kontakta Telias Kundtjänst via: 020 – 20 20 70. Uppge att du har gruppavtal via Nössemarks fiber ekonomisk förening. Förbered dig också på att uppge postadressen till din fastighet.

//Styrelsen

Gruppavtal – Telia

“Som en del kanske vet så kräver Telia att medlemmar med vårt gruppavtal måste identifiera sig vid kontakt med Telia.
Detta gäller även vid felanmälan.
Det är GDPR lagen som kräver det.
Telia ger följande information till våra medlemmar som inte har svenskt personnummer och därmed inte kan identifiera sig med Bank ID när de kontaktar Telia.
De som inte har bank ID ska ha en KOD som de får av Telia kundtjänst  eller genom att uppsöka en Telia butik.
Om de kontaktar Kundtjänst så postas koden till folkbokförd adress.Detta kan ta några dagar.
I Telia butiken kan man få koden direkt OM man identifierar sig med PASS.
Koden ska användas vid kontakt med Telia precis som ett BanK ID.
Eftersom det kan ta ett tag innan ni får koden, så råder jag alla som inte har ett svenskt personnummer åt skaffa det nu

Telias kundtjänst 020 202070

Föreningsstämma i september

På styrelsemötet 4 juni beslutade styrelsen att skjuta upp föreningsstämman tills i höst. Normalt sett ska ordinarie föreningsstämma hållas innan sista juni enligt våra stadgar. I år som föregående år ställer pandemin till det och gör det problematiskt att samlas och resa särskilt över landsgränsen. Styrelsens uppfattning är att det är viktigt att göra det möjligt för så många som möjligt av våra medlemmar att delta och utifrån detta har vi beslutat att inte kalla till föreningsstämma under juni månad utan avvakta med stämman tills i september. Fram tills dess fortsätter styrelsen arbetet i enligt med beslut fattade på senaste årsstämman våren 2019. Datum för stämman är satt till lördagen den 25 september 2021 17:00. Då kommer sedvanliga ärenden avhandlas och stämman kommer att omfatta årsredovisning för verksamhetsåren 2019 och 2020 samt eventuellt tillkommande ärenden. Kallelse med tid och plats kommer att skickas ut närmare mötestillfället men reservera gärna dagen redan nu.

Vi påminner om medlemmars möjlighet att inkomma med ärenden som man önskar ta upp på föreningsstämman. Dessa ärenden ska enligt stadgarna ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Vi hoppas på er förståelse för beslutet att skjuta upp stämman tills i september och hoppas att vi ses då!

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

//Styrelsen

Tips från Telia vid problem med wifi från Telia-router

Hej !

Om täckning är problemet så har vi lite tips här https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden om vad man kan göra.

Om ens enheter inte kan bestämma sig vilket band de vill vara mot i hemmet kan man även prova att stänga av den s.k. bandsteering funktionen  https://www.telia.se/privat/support/info/sla-pa-av-bandsteering-sagemcom .

-Dvs, man väljer själv vilket band (2,5 alt 5 GHz) de ska anslutas mot.

-På så vis kan man enklare se vart man tappar täckning för de olika banden när man går runt i hushållet och eventuellt finjustera placeringen av routern.

Vill man använda en annan router med kanske bättre wifi-täckning kan man  givetvis nyttja den istället och koppla på denna i Telias, men då  rekommenderas en s.k. bryggning och att man stänger av wifin på den ni fått av Telia.

1.

https://www.telia.se/privat/support/info/bryggning-av-router-sagemcom

2. (går även att stänga av i gränssnittet för routern)

https://www.telia.se/privat/support/info/stang-av-pa-tradlost-natverk

Om problemet inte är ovan så ta  kontakt med Telia support

Hej

Om du har problem med att få dina tjänster hos Telia att fungera så är
vårat råd att:

1. Du måste aktivera  dina tjänster via Telias kundtjänst 90200 / +46 771990200 eller

2. Använd Facebook och gå till https://www.facebook.com/telia

Man måste gå via telefon el chatten om man saknar svenskt personnummer
och/eller om man vill ha igång telefonen. För telefonen är det en viss
väntetid.

TV och bredband skall gå att aktivera via hemsidan. Vill man ha alla
tre tjänsterna aktiverade måste man kontakta Telias kundtjänst via
telefon eller chat. Detta måste var och en själv ta ansvar för att
göra. Viktigt att man anger att det är en gruppanslutning/kollektiv
tjänst som man vill aktivera och du måste ha koll på korrekt
postadressen till fastigheten!

Framför följande via kundtjänst eller Facebook:

Jag önskar att aktivera min gruppanslutning/kollektiva tjänster via
Fiberförening. Föreningen heter Nössemarks fiber ekonomisk förening.
Min adress är XXX YYY, 66891 Ed.
Jag önskar aktivera TV och/eller bredband och/eller telefoni.
Jag är har inte svenskt personnummer men jag är född den DD månad
19xx. Föreningens kontaktperson på Telia; Emmelie Holmström har
uppgett att födelseår, månad och dag räcker för er del och jag
hänvisar därför till henne gällande detta.

Ser fram emot att höra ifrån er så snart som möjligt, tack på förhand!