Föreningsstämma för verksamhetsåret 2015

Den 26 juni 2016 hölls föreningsstämma för verksamhetsåret 2015. Protokollet är inte justerat ännu men här följer information från stämman där ett 30-tal medlemmar närvarade. Föreningens verksamhet samt ekonomi redovisades avseende verksamhetsåret 2015. (Dokumenten finns att läsa här på hemsidan). Efter stämman är styrelsen oförändrad. Jörgen Johansen fortsätter som ordförande och styrelsen i övrigt består av Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Villy Engen, Kari Höyer och Jennie Strandberg Olsson (ledamöter) samt Daniel Karlsson och Åke Johannesson (suppleanter).

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att vi medlemmar ska betala in en andra insats om 7500 kr senast den 31 augusti 2016. Anledningen till insatsen är att banken ställer det som villkor för att föreningen ska erhålla byggkredit, vilket i sin tur är en förutsättning, som en del i finansieringsplanen, för att vi ska beviljas stöd från länsstyrelsen. När den andra insatsen är inbetald har varje medlem därmed betalt insats om 12500 kr (5000 kr + 7500 kr) vilket är mer än halva det kalkylerade slutpriset. Tidigare maxtak på 22000 kr/anslutning hoppas styrelsen kunna revidera neråt.

Redovisning, Verksamhet och Revisionsberättelse finns att hitta under ARKIV