Information från styrelsen 24 November 2015

Länsstyrelsen har aviserat att beslut om bidrag kan komma att dröja ytterligare. Senaste angivna tidpunkten är februari 2016. För att snabba på processen när beslutet om stöd från Länsstyrelsen väl kommer har vi under hösten genomfört upphandling och påbörjat dialogen med vår kommande entreprenör. Vi håller också på och kontaktar berörda markägare där fibernätet kan komma att gå fram enligt den preliminära dragningen. Därtill har vi påbörjat arbetet i Dalen genom samläggning med Vattenfall.

En förändring i det nya landsbygdsprogrammet är att bidrag även kan utgå för grävning etc intill husvägg vilket underlättar för varje enskild medlem.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna kalla till extra medlemsstämma i början av 2016 med bl a ett konkret förslag på tak för insatsen per medlem för stämman att ställning till.

Kallelse inkl agenda ska enligt våra stadgar skickas minst en vecka i förväg. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna närvara återkommer med datum så snart vi kan.

Vi ser gärna att ni som är medlemmar uppdaterar era e-postadresser så att vi kan skicka kallelse via e-post och slippa portoavgifter. Ni gör det enklast via att maila till någon i styrelsen, för vidarebefordran till ansvarig för medlemsregistret.