AKTUELLT

Information

Styrelsen vill informera om att vi för närvarande avvaktar beslut om antagande av det nya landsbygdsprogrammet och dess regelverk som enligt uppgift ska antas i sommar. Förhandsinformationen från Länsstyrelsen säger att vi ska kunna ansöka om stödet fr o m september och att vi kan vänta oss ett beslut våren 2015. Inför att möjligheten för ansökningarna öppnas upp arbetar styrelsen med att förbereda ansökan, vår ambition är att ”ligga i startgroparna” när väl möjligheten att söka om det statliga stödet ges.

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx?keyword=fiber

Om Du har frågor kring föreningen och/eller styrelsens arbete är Du välkommen att kontakta någon ur styrelsen, gärna per mail. Kontaktuppgifter finner Du här på hemsidan. Styrelsen behöver också hjälp med att ro detta projekt i land så vi välkomnar även de som hör av sig och är villiga att hjälpa till. Ett sätt att bidra är att ta del av den kart-skiss över möjlig dragning och inkomma med alternativ och förslag på ändringar (se nedan).

 

Karta

Styrelsen har tagit fram en skiss på en möjlig dragning av vårt fibernät (se karta – 20mb). OBS! detta är en skiss över en möjlig dragning och kan komma att ändras. Har Du förslag på ändringar, alternativa dragningar eller har du övriga synpunkter kring denna del är Du välkommen att kontakta Villy Engen i första hand. Kontaktuppgifter finner Du här på hemsidan.

Mer Information
Finns att hitta under >ARKIV<