Medlemsmöte

Idag hölls Medlemsmöte i Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening, ett möte som hade god uppslutning.
Föreningens ordförande kunde utifrån framtagen kalkyl presentera ett preliminärt tak gällande insatsen på 22 000 kronor per medlem. Detta maxtak bygger på förutsättningarna;

– att befintliga medlemmar (ca 150), som kalkylen bygger på, slutligen väljer att gå med samt

– att föreningen erhåller det statliga stödet.

Den definitiva nivån på insatsen presenteras efter genomförd upphandling. Ordförande berättade också att erfarenheter från andra föreningar har visat att många fått en slutsumma en bit under maxtaket men styrelsen känner ansvar och har tagit “höjd” för att täcka eventuella oförutsedda kostnader.

Styrelsen fick, utifrån presentationen, mötets enhälligt stöd både för att arbeta vidare samt för förslaget om en första insats om 5 000 kronor per medlem som därmed kommer att faktureras under våren. Styrelsen fick också stöd för de ”återbetalningsklausuler” som ingick i informationen till medlemmarna inför Medlemsmötet.
Styrelsen tackar för förtroendet och arbetar vidare med bl a upphandling, komplettering gällande ansöka om statligt stöd och att teckna markupplåtelseavtal med markägare. I första hand kommer markupplåtelseavtal att tecknas på de delar där föreningen erbjudits samläggning.