Info till medlemmar

Nössemarks Fiberförening avlyser den ordinarie föreningsstämman 5 april.

Styrelsen har beslutat att årets stämma som var planerad att hållas 5 april skall senareläggas. Det rådande läget med virussmitta och stängda gränser gör att vi tycker den bästa lösningen är att vänta till ett senare tillfälle då förutsättningarna är bättre, så att mötet kan avhållas med så många medlemmar som möjligt och under säkra förhållanden.

Enligt våra stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas före juni månads utgång.     Vi hoppas att detta skall vara möjligt, men det KAN vara så att vi kommer att få en situation där stadgarnas reglerinte kan följas 2020. Vi kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen.
Inom kort kommer vi att skicka ut verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsrapport för verksamhetsåret 2019.
Som ni som har Telia-paketet (gruppavtal) kan se på den senaste fakturan, så har vi förhandlat med Telia så att alla får en månad gratis som kompensation för det strul som var i samband med start av tjänsteleveranserna.

Om någon som idag inte har gruppavtalet vill gå med i detta, finns möjlighet från efter
sommaren och resterande tid av avtalet, 4 år. Anmälan (bindande 4 år, 279 kr/månad) till Ann-Catrin Johansson, (e-post anncatjoh@gmail.com eller telefon 070-258 442), senast 15 juni. Medlem får själv bekosta TVbox och ev ny router.

Nästa faktura kommer i maj månad och sedan kommer det en faktura var 3dje månad framöver.Vi kommer i framtiden även att kunna erbjuda autogiro för de som så önskar, information kommer i samband med nästa faktura.
Hela vårat fibernät är nu i drift och styrelsen jobbar med slutrapportering till Västra
Götalandsregionen. Så snart de sista arbetena med ledningsrätter är klara kan vi presentera en slutsumma för den totala kostnaden. Detta hoppas vi ska vara klart under 2020. Trots att det snart är 8 år sedan vi började detta projekt så har vi fortfarande förhoppningen att den totala insatsen för varje medlem inte skall överstiga det tak på 22.000,- per medlem som styrelsen fick fullmakt att taut för att täcka kostnaderna. Per idag har alla betalt 20.000,-.

Hälsningar
Från Styrelsen som hoppas ni mår bra i dessa oroliga tider.

Tips från Telia vid problem med wifi från Telia-router

Hej !

Om täckning är problemet så har vi lite tips här https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden om vad man kan göra.

Om ens enheter inte kan bestämma sig vilket band de vill vara mot i hemmet kan man även prova att stänga av den s.k. bandsteering funktionen  https://www.telia.se/privat/support/info/sla-pa-av-bandsteering-sagemcom .

-Dvs, man väljer själv vilket band (2,5 alt 5 GHz) de ska anslutas mot.

-På så vis kan man enklare se vart man tappar täckning för de olika banden när man går runt i hushållet och eventuellt finjustera placeringen av routern.

Vill man använda en annan router med kanske bättre wifi-täckning kan man  givetvis nyttja den istället och koppla på denna i Telias, men då  rekommenderas en s.k. bryggning och att man stänger av wifin på den ni fått av Telia.

1.

https://www.telia.se/privat/support/info/bryggning-av-router-sagemcom

2. (går även att stänga av i gränssnittet för routern)

https://www.telia.se/privat/support/info/stang-av-pa-tradlost-natverk

Om problemet inte är ovan så ta  kontakt med Telia support

Utmaning med att aktivera hos Telia utan svenskt personnummer

Några norrbaggar har haft utmaningar med detta så vi har nu fått Telia att komma med bettre sett :

Kunder som saknar svenskt personnummer och vill aktivera sina kollektiva tjänster via föreningen fyller i detta formulär för aktivering:

https://www.telia.se/privat/kontakt/aktivera-tjanster

Viktigt att uppgifter fylls i korrekt och att det enbart är kunder som saknar svenskt personnummer som använder detta!

Strax efter att kunden skickat in formuläret får denne en bekräftelse på att vi mottagit anmälan och information om när nästa orderberkräftelse kommer.

I orderbekräftelsen kommer det sedan finnas information om när inkoppling av tjänsterna sker, men även ett beställningsnummer/ärendenummer som kundtjänsten kan söka upp vid ev frågor.

-Kunden får sms om TV koder på leveransdagen till det nummer de fyllt i formuläret.

-Inom cirka en vecka från leverans skickas även värdehandligar hem om kundnummer osv per post till kunden.

Hej

Om du har problem med att få dina tjänster hos Telia att fungera så är
vårat råd att:

1. Du måste aktivera  dina tjänster via Telias kundtjänst 90200 / +46 771990200 eller

2. Använd Facebook och gå till https://www.facebook.com/telia

Man måste gå via telefon el chatten om man saknar svenskt personnummer
och/eller om man vill ha igång telefonen. För telefonen är det en viss
väntetid.

TV och bredband skall gå att aktivera via hemsidan. Vill man ha alla
tre tjänsterna aktiverade måste man kontakta Telias kundtjänst via
telefon eller chat. Detta måste var och en själv ta ansvar för att
göra. Viktigt att man anger att det är en gruppanslutning/kollektiv
tjänst som man vill aktivera och du måste ha koll på korrekt
postadressen till fastigheten!

Framför följande via kundtjänst eller Facebook:

Jag önskar att aktivera min gruppanslutning/kollektiva tjänster via
Fiberförening. Föreningen heter Nössemarks fiber ekonomisk förening.
Min adress är XXX YYY, 66891 Ed.
Jag önskar aktivera TV och/eller bredband och/eller telefoni.
Jag är har inte svenskt personnummer men jag är född den DD månad
19xx. Föreningens kontaktperson på Telia; Emmelie Holmström har
uppgett att födelseår, månad och dag räcker för er del och jag
hänvisar därför till henne gällande detta.

Ser fram emot att höra ifrån er så snart som möjligt, tack på förhand!

Hej Allihopa

Som många av er märkt så är det strul med tv-boxarna från Telia.

Vi har kontakt med Telia som håller på och jobbar med att lösa felet.

Som kompensation för strulet som är nu så har Telia gått med på att inte ta betalt för abonnemangen fram till 1e November.

Vi hoppas att problemet skall vara löst snarast och återkommer så fort vi får någon mer information.

Hårdvara från Telia

Hej.

Nu har Hårdvaran från Telia anlänt till Nøssemark Lanthandel.

Ni är välkomna att hämta era grejer från och med Fredag 30 Augusti.
Öppettider då ni kan hämta är:

Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Söndag 10-14 (söndagen den 1/9 är sista söndagen som det är öppet för denna säsongen.)

 

När ni hämtar ut paketen så ta med er legitimation då de kan fråga efter detta i kassan om de inte vet vem ni är.Om ni inte kan hämta ut era paket själva så kan ni skicka ett ombud. Denna måste då ha med sig en skriftlig fullmakt på att de är ombud samt legitimation.

Information till medlemmar – Nössemarks Fiberförening juli 2019

Allmänt:

Arbetet med att färdigställa vårt fibernät har gått mycket bra och vi ligger lite före den
tidplan vi tidigare förmedlade i samband med årsmötet i april.
Vår entreprenör kommer nu att göra ett semesteruppehåll och återuppta arbetet i början av augusti. Merparten av medlemmarna har fått fibern ansluten till sig, dock inte alla.
Cirka 20-30 st återstår men beräknas klara under augusti. Uppstart av nätet i sin helhet
beräknas till 1 september. Under tiden fram till dess pågår testkörning av systemet för att se till att allt är OK och de som har fått fibern ansluten har nu möjlighet att koppla upp sig mot internet.
Tyvärr kommer vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte igång förrän 15 september.

Tidplan för uppstart av nät och tjänster:

Vi har gått igenom tidplanerna med vår entreprenör och nätet ska vara i drift
16 september 2019.
(Ett fåtal medlemmar där det finns problem kan dock återstå men dessa kommer att
meddelas separat)
Detta innebär att ni nu kan titta över och eventuellt säga upp gamla avtal ni inte ska
behålla mm. OBS: att vårt gruppavtal med Telia för Bredband, TV och telefon inte kommer igång förrän 15 september.

Under tiden fram till 1 september kommer nätet att vara i drift för de som anslutits,
kortare avbrott kan förekomma i samband med arbeten. Detta innebär att de som är anslutna och vill, redan nu kan gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. För de som har valt Föreningens gruppavtal med Telia kan man hitta korttidsavtal, bl a Riksnet, för bredbandsanslutning fram tills gruppavtalet går igång 2019-09-15.

Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende
på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv
ordna det.

Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

För er som valt föreningens gruppavtal med Telia för bredband, TV och telefoni
kommer leverans av routrar och övrig utrustning att ske med hjälp av Nössemarks
Lanthandel.

Exakt information när detta finns att hämta och hur det ska gå till kommer senare, men senast under andra halvan av augusti bör det finnas på plats. Uppstart av tjänsterna i avtalet görs 2019-09-15.

För er som valt Öppen fiber kan ni redan nu gå in på Zitius portal (område Dalsland) och beställa tjänster. Om ni skriver in er anläggningsadress (postadress) kommer den upp i portalen. Hur den utrustning som ni kan behöva t ex routrar eller annat levereras är beroende på vilken leverantör och avtal ni valt. I vissa avtal ingår detta, i andra får man själv ordna det.
Ni ansluter sedan till den mediaomvandlare som vår entreprenör monterat.

Om det är problem att beställa via zmarket pga att ni bara har norskt personnummer
har vi från medlem fått tips att det går att beställa via telefon direkt från i alla fall
Riksnet. Kan eventuellt finnas flera tjänsteleverantörer som klarar detta.

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar
Styrelsen Nössemarks Fiberförening

Bakgrund & Verksamhet

BAKGRUND

Föreningen har till ändamål att genom byggande av fibernät möjliggöra bredbandsanslutning föreningens medlemmar. Fibertekniken ger förutom datakommunikation dessutom möjlighet till telefoni, TV och möjliggör larmtjänster av olika slag. Föreningen bildades 2012 och har sedan bildandet bl a värvat medlemmar, ansökt och beviljats statliga medel för byggande av fibernätet, upphandlat entreprenör för byggnation av fibernätet samt därtill upphandlat kommunikationsoperatör.

VERKSAMHET

Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 21 april 2019.

Då valdes, till styrelsen:
Ordförande: Jörgen Johansen
Ledamöter: Jan Jillnevik, Morten Hansen, Jennie Strandberg Olsson, Ann-Catrin Johansson och Åke Johannesson
Suppleanter: Tommy Balder och Cathrine Balder

Arbetet går nu med fokus på att slutföra byggnationen. När stämman hölls (april 2019) hade vi gjort klart nästan allt grävarbete. Parallellt med att byggnationen går vidare så arbetar vi med att teckna de sista markavtalen på aktuella stäckningar. Styrelsens förhoppning är att hela vårt nät skall vara klart under hösten 2019.